Kód Služba Cena bez DPH

Cena s DPH

CER1910 Overenie analyzátora výfukových plynov* 124,- € 148,80 €
CER0110 Overenie pneumerača, tlakomeru na meranie tlaku v pneumatikách motorových vozidiel*   30,- €   36,- €
CER0120TK Kalibrácia tlakomeru (napr. RCD40)   30,- €   36,- €
CER0130TK

Kalibrácia tlakomeru na meranie brzdovej sústavy (napr. TRAKT)

  30,- €   36,- €
CER1000TK

Kalibrácia dymomera (opacimeter)

  63,- €   75,60 €
CER0300TK

Kalibrácia teplomeru v 3 bodoch (teplotná sonda a pod.)*

  50,- €   60,- €
CER0410TK Kalibrácia posuvného meradla*   28,- €   33,60 €
CER0420TK Kalibrácia meradla hĺbky dezénovej drážky pneumatiky / meradla priemerov čapov zar. na spájanie vozidiel *   25,- €   30,- €
CER0700TK Kalibrácia otáčkomeru*   29,- €   34,80 €
CER0960TK Kalibrácia testeru obmedzovačov rýchlosti motorových vozidiel*   58,- €   69,60 €
CER0970TK Kalibrácia meradla teploty varu brzdovej kvapaliny*   40,- €   48,- €
CER0980TK Kalibrácia deceleromeru - meradla spomalenia vozidiel*   64,- €   76,80 €
CER0980TK_M Kalibrácia meradla spomalenia – mobil*   92,- €  110,40 ,-€
CER1110TK Kalibrácia regloskopu - analógového   90,- € 108,- €
CER1120TK Kalibrácia regloskopu - digitálneho 135,- € 162,- €
CER1200TK Kalibrácia motortestera*   71,- €   85,20 €
CER2023TK Kalibrácia prejazdovej geometrie   48,- €   57,60 €
CER5010TK Kalibrácia valcovej skúšobne bŕzd - osobná, na motorky   97,- € 116,40 €
CER5020TK Kalibrácia valcovej skúšobne bŕzd - nákladná 117,- € 140,40 €
CER5030TK Kaibrácia valcov VSB - osobná   30,- €   36,- €
CER5040TK Kaibrácia valcov VSB - nákladná   30,- €   36,- €
CER5100TK Kalibrácia pedometra   36,- €   43,20 €
CER6000TK Kalibrácia testeru tlmičov   48,- €   57,60 €
CER7000TK Kalibrácia pracoviska na meranie sklonu svetiel (napr. nastavenie geometrie)   59,- €   70,80 €
CERTKOPIA Certifikát vystavenie kópie   11,-    13,20 
KAL Kalibračný plyn   37,- €   44,40 €
E Práca elektronická

 49,- €/hod/

technik

 58,80 €/hod/

technik

C Čas technika na ceste

9,90 €/hod/

technik

11,88 €/hod/

technik

KURIÉR:
DOPRAVNE1 Dopravné a balné 0-5 kg 5,99 €   7,19 €
DOPRAVNE2 Dopravné a balné 5,01-10 kg 6,99 €   8,39 €
DOPRAVNE3 Dopravné a balné 10,01-15 kg 7,99    9,59 €
DOPRAVNE4 Dopravné a balné 15,01-20 kg 8,99 € 10,79 €
DOPRAVNE5 Dopravné a balné nad 20 kg 0,49 €/kg   0,59 €/kg

 

 

Cenník platný od 5.11.2019, vypracovaný na základe implementácie nového zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

V cene kalibrácií nie je zahrnuté prípadné vykonanie údržbárskych prác a opráv neurčených meradiel, tie sa účtujú podľa cenníka služieb.

 

Za uprednostnenie sa účtuje príplatok + 50% z ceny kalibrácie.

 

* vykonáva sa aj u zákazníka.

 

**V prípade požiadavky zákazníka na kalibráciu mimo štandardnej pracovnej doby (Pon-Pia: 7,00-15,30) účtujeme príplatok + 50% zo základnej hodinovej sadzby za každú odpracovanú hodinu.

 

***V prípade požiadavky zákazníka na kalibráciu v sobotu, nedeľu alebo cez sviatok účtujeme príplatok + 100% zo základnej hodinovej sadzby za každú odpracovanú hodinu.