Na životnom prostredí nám záleží a preto sa neustále snažíme rôznymi vylepšeniami a inováciami prispievať k jeho ochrane. Obhájenie certifikátu ISO 14000 je dôkazom nášho pozitívneho prístupu k environmentálnej politike.

 

green

 

Našimi príspevkami pre lepšie životné prostredie v poslednom období určite patria:

 

  • fotovoltaické články pre výrobu elektrickej energie na streche budovy v Bratislave,
  • zelený park okolo prevádzky spoločnosti ako príspevok k lepšej mikroklíme v okolí (Bratislava a Košice),
  • jazierko ako biotop pre vtáky a iné živočíchy v areály prevádzky v Bratislave,
  • kotol na drevo v prevádzke Ružomberok,
  • postupný prechod na bezpapierovú prevádzku na jednotlivých oddeleniach:

o   personál: elektronické zasielanie výplatných pások a pod.,

o   metrológia: žiadne prvotné záznamy,

  • zavedenie systému používania opakovane použiteľných utierok MEWA (v školiacom stredisku, pre servisné oddelenie) namiesto jednorazových utierok a handier,
  • pitný režim pre zamestnancov: výdajník na používanie plastových výmenných barelov namiesto jednorazových 1,5l plastových fliaš,
  • triedenie odpadu,
  • používanie papierových a textilných tašiek namiesto plastových,
  • LED svietidlá v Ružomberku.

 

V blízkej budúcnosti plánujeme vymeniť aj svietidlá v Bratislave a v Košiciach za úspornejšie LED svietidlá.