Firma Homola s.r.o. vznikla v Bratislave roku 1990 a po krátkom hľadaní vhodného predmetu podnikania sa v roku 1992 už ako spoločnosti s ručením obmedzeným jej dominantnou činnosťou stal predaj autoservisnej techniky a s tým súvisiace doplnkové služby.Okrem predaja poskytuje dopravu tovaru, montáž a uvedenie prístrojov do prevádzky, zaškolenie obsluhy, kalibráciu prístrojov a samozrejme záručný i pozáručný servis.

 

Zákazníkmi sa postupne stali nielen malé servisy a tzv. garážnici, ale aj značkové servisy, importéri zahraničných vozidiel, výrobné podniky, partneri spoločnosti SLOVDEKRA Bratislava, prevádzkovatelia liniek STK a mnohí ďalší významní partneri v automobilovej doprave.

 

Na začiatku činnosti spolupracovala približne s 20-timi dodávateľmi. V dôsledku rozširovania predajného sortimentu ich počet postupom rokov narastal. Predmetom predaja sú rôzne zariadenia, prístroje a náradia od veľkých strojov a technologických celkov až po drobné náradie, špeciálne prípravky a náhradné diely. Dnes spolupracuje s celkovo 70-timi dodávateľmi. Dodávateľov nemení. Predáva výrobky najlepších svetových výrobcov autoservisnej techniky. S väčšinou dodávateľov spolupracuje 20 rokov bez zmeny. Tým je zabezpečená kontinuita servisu, náhradných dielov a priateľských vzťahov. Nie je možné spolupracovať s dodávateľom, s ktorým bola v spore.

 

Predajnú činnosť firma postupne mobilizovala. Zaviedol sa systém pojazdných predajní, ktorý zabezpečuje stály a najmä priamy kontakt so zákazníkom. Priamo v autoopravovniach ponúkajú predajcovia drobné náradie, spotrebný tovar a prípadné konzultácie o iných druhoch prístrojov, ktoré je možné v spoločnosti objednať a zakúpiť. Predajcovia informujú autoopravárov o aktuálnych novinkách, cenových zvýhodneniach a náradie im predvedú priamo na mieste.

 

V roku 2000, po 10. rokoch pôsobenia na slovenskom trhu, chcela spoločnosť zvýšiť ešte svoje renomé a preto sa rozhodla zaviesť systém manažérstva kvality a získať certifikát kvality podľa normy ISO 9001:2000. Certifikát spoločnosť obhájila v auguste 2002.

Spoločnosť venuje pozornosť aj priebežnému zvyšovaniu kvalifikácie svojich pracovníkov, ktorí každoročne absolvujú niekoľko interných školení v rámci ISO 9001 i v rámci vlastného vzdelávania. Ale nezabúda sa ani na externé školenia, ktoré naši technici absolvujú v zahraničí v školiacich strediskách dodávateľov.

 

Významnou súčasťou činnosti sa stali kalibrácie dodávaných zariadení, ku ktorým sú vypracované kalibračné postupy. Objem kalibrácií neurčených meradiel stúpol napr. počas roku 2004 až 10-násobne. Z toho dôvodu firma investovala do nového prístrojového vybavenia a od 1.3.2005 prevádzkuje zbernú službu s následnou kalibráciou drobných neurčených meradiel v autoservisoch a garážach.

 

Od roku 2006 sa firma stala autorizovanou skúšobňou pre overovanie momentových kľúčov, pneumeričov a analyzátorov spalín, ako aj registrovaným opravárom týchto zariadení. V rokoch 2007 a 2008 firma zariadila najväčšie množstvo nových autoservisov a STK liniek vo svojich dejinách. V obidvoch rokoch dosiahla rekordné obraty nielen v predaji tovaru, ale aj v predaji služieb – metrológii, opravách, údržbe.V októbri 2009 bolo otvorené po preškolení vlastných pracovníkov nové stredisko – odborné prehliadky (revízie) zdvíhacích zariadení, kompresorov a elektrických zariadení. Všetky zariadenia sú riadne a odborne skontrolované. Pri zdvihákoch sa používa predpísané zaťaženie. Zistilo sa, že veľké množstvo zariadení je v stave – nebezpečné a zahájili sa rozsiahle údržbárske práce. Jedným z najdôležitejších parametrov firmy je stabilita pracovníkov a dodávateľov.Mnohí pracovníci už pracujú vo firme v rozmedzí od 9 do 19 rokov vrátane vedenia firmy.

 

Za jednu z najdôležitejších aktivít spoločnosť považuje školenia zákazníkov, pracovníkov servisov, dielní i študentov a učňov odborných škôl a učilíšť. Školenia sa organizujú vo vlastných školiacich strediskách v Bratislave, Ružomberku a Košiciach