Osvedčenia Ministerstva dopravy:

 

AVL DiCom 4000 - analyzátor

 

AVL DiGas 4000 - analyzátor plynov pre špinavý benzín

 

AVL DiGas 1000 DiSmoke 480 - analyzátor a dymomer

 

EQUUS Pro Digital Timming Light  - meradlo na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania

 

MAHA MET 6.xxx - analyzátor a dymomer

 

MAHA MGT 5 - analyzátor

 

MAHA MLT3000 - regloskop (svetlomety)

 

MZZ H2 - monitorovacie záznamové zariadenie

 

TECNOMOTOR P145 - meradlo na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania

 

TRIG. KLIEŠTE - zariadenia na meranie otáčok

 

 

Osvedčenie 39221 o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamovacieho zariadenia pre EK do 31.5.2021

 

Osvedčenie 55000 o schválení vhodnosti monitorovacieho záznamovacieho zariadenia pre EK do 31.5.2021

 

 

 

Certifikáty vhodnosti od SEKA:

 

S.TEC výfuk predĺženie  - zariadenie na predĺženie výfukového vyústenia vozidiel so zážihovým motorom

  

S.TEC tok plynov  -zariadenia na zjednotenie toku plynov