Školenia v Prahe

 

Konečne premiéra školení v novo prerobenej prevádzke v Prahe!

V spolupráci s firmou Michelin sme počas troch dní spravili školenia pre firmy EUROMASTER a CHARA SPORT.

 

 

V stredu 4.6. sa  uskutočnilo školenie Geometrie automobilu, kde sme vysvetlili problematiku geometrie. Prebrali sme teóriu geometrie riadených kolies, základné pojmy: uhol odklonu kolesa, príklon osi riadenia, uhol zbiehavosti kolies, celková zbiehavosť, záklon osi riadenia, polomer riadenia, uhol jazdnej osi, presadenie kolies (+ grafické ukážky).  Následne vplyv jednotlivých uhlov na jazdu, správanie sa vozidla a opotrebenie častí podvozku. Dôležitá pre mechanika je aj aplikácia teórie na automobile, rozpoznanie hlavných uhlov na náprave automobilu. Predpokladmi pre správne  nastavenie geometrie daného automobilu sú:  vizuálna kontrola, prípadná výmena potrebných dielov nápravy a kontrola tlaku a stavu pneumatík. Ukázali sme si, ako postupovať pri nastavovaní  automobilu s nastaviteľnou zadnou nápravou na príklade  VW Passat.

 

 

 

Samotné meranie sme robili na zariadení Beissbarth Easy 3D. Pre nás je to zatiaľ najpresnejšia geometria ktorú dlhodobo testujeme. Tá s umiestnením kamier na zdviháku, medzi nápravami automobilu dosahuje presnosť opakovateľnosti merania ± 2“.Test sme však nerobili na jednej geometrii viackrát s jedným autom, ale na šiestich geometriách namontovaných v rôznych servisoch s jedným autom, u ktorého medzi prvým a posledným meraním bolo najazdených 20 000km! Pri tomto teste boli rozdiely v meraniach v rozmedzí 2 ÷ 5 minút.

 

Problémy, s ktorými sa stretávame v praxi: Dnešné automobily majú čím ďalej tým menšie tolerancie nastavenia požadovaných hodnôt parametrov geometrie. Treba brať do úvahy, že široké a nízkoprofilové pneumatiky majú malú poddajnosť a sú veľmi náchylné na minimálne odchýlky mimo nastavovacieho tolerančného poľa. U nastaviteľných zadných náprav treba dbať na správne zosúladenie zadnej a prednej nápravy. Uhol osi jazdy musí byť čo najbližšie k nule, aby auto neťahalo do strany alebo, aby zle nastavená zadná náprava neskrúcala priečku volantu

 

.        

 

 

 

Vysoký komfort vozidiel je zabezpečený zložitejšími nápravami, ktorých nastavenie je závislé aj od podvozkových skupín ako napr. vzduchové pruženie.

 

Vo štvrtok 5.6. a v piatok 6.6. sme pokračovali so školeniami pneuservisu. Na úvod sa prebrali novinky v pneumatikách Michelin HP segment, následne sme sa venovali správnej demontáži a montáži HP (High performance) a ZP (Zero pressure) pneumatík. Každý si odskúšal obuť a vyzuť takúto pneumatiku na zariadeniach, ktoré sme mali k dispozícii. Na predvádzanie sme mali pripravený jednoduchší stroj FOCUS F 929 s prídavným ramenom HP2 na obutie Run-Flat a nízkoprofilových pneumatík. Aj ten najjednoduchší stroj by mal mať rameno na bezpečnú prácu s týmito pneumatikami. Robiť drahé disky s nízkym profilom pneumatík bez zariadenia na to určeného je už v dnešnej dobe „fušerina“, najmä ak vám stojí zákazník za chrbtom a úpenlivo vás pozoruje. Pre účastníkov bol novinkou náš „DukenDQN, na Slovensku dlhodobo predávaný Belgický stroj, ktorého jednoduchosť a sila zaujala snáď každého. V dielni sme mali prichystaný ešte jeden prístroj z vyššieho segmentu Giuliano Crossage. Ten disponuje bezpečným upínaním cez stredovú dieru a s odtláčaním pomocou odtláčacích rolní s pamäťou. Preklápanie pätky pneumatiky je zabezpečené pomocou pneumatickej preklápacej pätky.

 

                   

Po ukážkach prezúvania sme prešli k dosť často podceňovanej tematike a to správne vyváženie kolesa. Tam sme si vysvetlili základnú teóriu, čo je to statický a dynamický nevyvážok a problémy s nimi spôsobené.

 

Najväčším problémom, ktorý riešime v praxi pri servisných výjazdoch k vyvažovačkám nie je samotná porucha stroja, ale zlé upnutie kolesa na vyvažovačke! Jedná sa hlavne o liate disky. U plecháčov je systém upnutia dostatočne presný hlavne kvôli ich presnejšej výrobe a menšej citlivosti na trasenie, pretože vyvažovacie závažia naklepávame na najvzdialenejšie miesto od stredovej roviny kolesa (veľká páka malá hmotnosť). Liate disky (elektróny), ktorých je už pomaly viacej ako plecháčov, majú rôzne tvary a klenutia. U mnohých si ani neuvedomujeme , že vonkajšie vyvažovacie závažie lepíme takmer na stred kolesa, práve kvôli ich estetickým tvarom. Tým nám požiadavka na hmotnosť závažia narastá, v mnohých prípadoch veľkých diskov na rôzne offroady je hmotnosť vonkajšieho závažia aj 110 g! Pri nepatrnej chybe upnutia sa hodnota na priemere kolesa 19“ závratne mení! Preto sme sa naučili, že u väčšiny elektrónov musíme simulovať upnutie kolesa na vyvažovačke ako na aute, t.j. centrovanie na rozstupovej kružnici upínacích otvorov skrutiek. Zásadou je použiť z vnútornej strany stredového otvoru kolesa vždy kužeľ ako u plechového disku a z vonkajšej strany pritláčať koleso k prírube vyvažovačky upínacím prípravkom cez otvory skrutiek.

Takto dosiahneme aj opakovateľnosť upnutia s maximálnou odchýlkou 5 g. Nikdy nepoužívajte kužeľ iba na pritlačenie kolesa z vonkajšej strany na prírubu vyvažovačky! Stredový otvor kolesa z čelnej strany je vo väčšine prípadov stavaný na krytku so znakom auta alebo disku. Je neopracovaný, odlievaný, často poškodený od vylupovania krytky, na takéto upnutie sa nemôžeme spoľahnúť!

 

              

 

Na záver sme si ukázali praktické upínanie kolies, kalibráciu vyvažovačky pomocou presného kalibračného prípravku a kalibrov, ktorými skontrolujeme všetky upínacie segmenty vyvažovačky. Predstavili sme si vyvažovačku CEMB ER100 s diagnostikou kolesa a pneumatickým prízdvihom na uľahčenie práce.

 

Ďakujeme firme Michelin CZ s.r.o. za dlhodobú spoluprácu pri organizácii školení pneuservisu na Slovensku aj v Čechách a firmám EUROMASTER CZ s.r.o. a CHÁRA SPORT za účasť na našich školeniach. Tešíme sa na budúcu spoluprácu.

                                                                                                                                                                  Ing. Ján Gaži