Manuál k informačnému systému SEKA

 

Návod na otočné plošiny JOSAM

 

www.testek.sk

 

www.seka.sk

 

OSVEDČENIA o vhodnosti meradiel na predĺženie výfukového vyústenia a zjednotenie toku

výfukových plynov STEC pre EK vydané spoločnosťou SEKA:

 

S.TEC výfuk predĺženie  - zariadenie na predĺženie výfukového vyústenia vozidiel so zážihovým motorom

 

S.TEC tok plynov  -zariadenia na zjednotenie toku plynov

 

KONTAKTY: 

P.č.

titul/Meno a priezvisko/ pracovisko

Tel. číslo

Mail

1

Štefan Mandák/BA

0905343085

mandaks@homola.sk

2

Ing. Lukáš Toth/BA

0907790831

toth@homola.sk

3

Ľuboš Štefúnko/BA

0905325540

stefo@homola.sk

4

Ing. Patrik Ščepka/BA

0907707549

scepka@homola.sk

5

Ing. Pavol Földi/BA

0907731068

foldi@homola.sk

6

Ing. Hubert Polák/RK

0915982031

polak@homola.sk

7

Radovan Latiak/RK

0905797121

latiak@homola.sk

8

Ing. Jozef Juroš/RK

0905532387

juros@homola.sk

9

Ing. Martin Giba/KE

0905591826

gibam@homola.sk

10

Ing. Roman Kočík/KE

0905561833

kocik@homola.sk

 

 

OSVEDČENIA pre osoby kalibrujúce zariadenia pre EK:

 

Zariadenie na meranie dymivosti

 

Zariadenie na meranie teploty oleja v motore

 

Zariadenie na meranie otáčok motora

 

Zariadenie na meranie uhla zopnutia a predstihu