Homola.sk / Stránky / GDPR

GDPR

Pravidlá ochrany osobných údajov

25. 5. 2018 

Vaše súkromie je pre našu spoločnosť Homola, s. r. o. mimoriadne dôležité. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 a Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov sme vypracovali, aby sme vám poskytli informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, keď navštívite lokalitu www.homola.sk, komunikujete s našimi predajcami, pracovníkmi servisu alebo kalibračného laboratória či s ostatnými zamestnancami.

„Osobné údaje“ predstavujú informácie vzťahujúce sa na fyzickú osobu, ktorej totožnosť je známa alebo sa dá zistiť.

Pravidlá spracúvania osobných údajov pri komunikácii so spoločnosťou Homola, s. r. o.

Keď komunikujete so zástupcami našej spoločnosti e-mailom, telefonicky, online alebo osobne, zhromažďujeme osobné údaje ako vaše meno, poštovú adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu a informácie o u nás zakúpených produktoch, ktoré vlastníte, napr. ich sériové čísla a dátum nákupu.

Účel, právny základ a doba uchovávania

Tieto informácie používame na účely poskytovania zákazníckeho a produktového poradenstva a podpory. Právnym základom na spracovanie takýchto informácií na tieto účely je oprávnený záujem spoločnosti Homola, s. r. o. poskytnúť vám kvalitné poradenstvo a podporu.

Vami poskytnuté osobné údaje uchovávame v našom systéme za účelom spracovania vášho dopytu a ak osobitný predpis alebo medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, nepožaduje uchovávanie a archivovanie týchto osobných údajov, vymažeme ich po dvoch rokoch od ich získania.

Pravidlá spracúvania osobných údajov pri predaji meradiel a metrologických služieb fyzickým osobám.

Predaj určených meradiel

Pri predaji určených meradiel (najmä tlakomerov na meranie tlaku v pneumatikách, momentových kľúčov, tlakomerov krvi a iných určených meradiel) spoločnosť Homola spracúva osobné údaje zákazníka v rozsahu meno, priezvisko, adresa a telefónne číslo za účelom evidencie používateľov takýchto meradiel. Tieto meradlá firma predáva spolu s certifikátom o overení/kalibrácii a po uplynutí doby platnosti overenia/kalibrácie zasiela používateľom meradiel upozornenie o uplynutí doby platnosti overenia/kalibrácie.

Právnym základom takéhoto spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem spoločnosti Homola, s. r. o. poskytovať metrologické služby.

Následné overenie/kalibrácia meradiel

Pri objednaní následného overenia/kalibrácie určených meradiel firma Homola vystavuje sprievodný list ku kalibrácii/overeniu s použitím hore uvedených osobných údajov zákazníka v súlade so záväznými internými smernicami Kalibračného laboratória spoločnosti Homola a právnymi predpismi Slovenskej republiky v oblasti metrológie (Zákon č. 142/200 Z. z. o metrológii a súvisiace právne predpisy).

Hore uvedené osobné údaje zákazníkov sú uchovávané po dobu používania určeného meradla zákazníkom.

Kategórie príjemcov osobných údajov

Vaše osobné údaje môžeme iným sprístupniť: 

a) ak na to máme váš platný súhlas,

b) v rámci plnenia platného predvolania, zákonného nariadenia, súdneho príkazu, právneho procesu alebo inej právnej povinnosti,

c) v rámci presadzovania našich zmluvných podmienok alebo pravidiel,

d) podľa potreby v rámci uplatňovania dostupných právnych prostriedkov nápravy alebo obhajoby v prípade právnych nárokov.

Zásielkové služby

V prípade potreby doručenia zásielok poskytujeme zásielkovým službám, s ktorými má spoločnosť Homola, s. r. o. uzatvorené sprostredkovateľské zmluvy, vaše osobné údaje vo forme meno, priezvisko, adresa, prípadne telefónne číslo na účely úspešného doručenia zásielky.

Súbory Cookies a podobné technológie

Naše webové stránky používajú súbory Cookies, aby sme uchovali:

  • vaše preferencie zobrazenia, napríklad nastavenia kontrastu farieb alebo veľkosti písma,
  • skutočnosť, že ste už odpovedali na prieskum zobrazujúci sa v samostatnom okne (pop-up), prostredníctvom ktorého môžete vyjadriť svoj názor na obsah stránky (nebude sa opätovne zobrazovať),
  • skutočnosť, či ste súhlasili (alebo nesúhlasili) s tým, aby sme využívali súbory Cookies na tejto webovej lokalite.

Rovnako niektoré videá, ktoré sú súčasťou našich stránok, používajú súbory Cookies na anonymný zber štatistických údajov o tom, ako ste sa k nim dostali a ktoré videoklipy ste si pozreli. Súbory Cookies ukladá aj Google Analytics – služba, ktorá meria efektivitu a účinnosť našich webových stránok na portáli www.homola.sk.

Povolenie použitia súborov Cookies nie je nevyhnutne potrebné na správne fungovanie webovej lokality, ale poskytne vám to lepší používateľský komfort pri práci s ňou. Súbory Cookies môžete vymazať alebo zablokovať. V takomto prípade sa však môže stať, že určité funkcionality webovej lokality nebudú fungovať tak, ako by mali.

Informácie ukladané v súboroch Cookies sa nepoužijú na vašu osobnú identifikáciu a štruktúra údajov je plne pod našou kontrolou. Súbory Cookies sa nepoužívajú na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

Ako kontrolovať súbory Cookies

Súbory Cookies môžete kontrolovať a/alebo zmazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory Cookies uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. V takomto prípade však pravdepodobne budete musieť pri každej návšteve webovej lokality manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby a funkcie nebudú fungovať.

Práva dotknutých osôb

Dotknuté osoby (zákazníci a partneri spoločnosti Homola, s. r. o.) majú právo:

a) požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa ich osoby,

b) požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov týkajúcich sa ich osoby, ak to nevylučujú platné právne predpisy Slovenskej republiky,

c) podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak spoločnosť nebude postupovať podľa príslušného zákona,

d) kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Kontakty

Homola, s. r. o. (prevádzkovateľ)

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom ochrany osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na adresu dpo@homola.sk alebo listom na adresu spoločnosti:

Homola, s. r. o.

Dlhé diely I/18

841 04 

Bratislava


Úrad na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07

Bratislava 27


Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov

Utorok: 8:00  – 12:00 

Tel. č.: +421/2/3231 3220

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Made by Midasto.
Táto webstránka používa súbory cookies

Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie. Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy. Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Potrebné

Štatistiky

Marketing

Potrebné
Potrebné súbory cookie pomáhajú vytvárať použiteľné webové stránky tak, že umožňujú základné funkcie, ako je navigácia stránky a prístup k chráneným oblastiam webových stránok. Webové stránky nemôžu riadne fungovať bez týchto súborov cookies.
Štatistiky
Štatistické súbory cookies pomáhajú majiteľom webových stránok, aby pochopili, ako komunikovať s návštevníkmi webových stránok prostredníctvom zberu a hlásenia informácií anonymne.
Marketing
Marketingové súbory cookies sa používajú na sledovanie návštevníkov na webových stránkach. Zámerom je zobrazovať reklamy, ktoré sú relevantné a pútavé pre jednotlivých užívateľov, a tým cennejšie pre vydavateľov a inzerentov tretích strán.
Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

Zákon hovorí, že môžeme ukladať súbory cookie na vašom zariadení, ak sú nevyhnutné pre prevádzku týchto stránok. Pri všetkých ostatných typoch súborov cookie potrebujeme váš súhlas.

Táto stránka používa rôzne typy cookies. Niektoré cookies sú tu umiestnené službami tretích strán, ktoré sa objavujú na našich stránkach.

Svoj súhlas so Zásadami cookies môžete kedykoľvek zmeniť alebo odvolať na našej webovej stránke.

Získajte viac informácií o tom, kto sme, ako nás môžete kontaktovať a ako spracovávame osobné údaje v našich Zásadách ochrany osobných údajov.